Styrk elevsamtalen på efterskolen

 

Workshop – Supervision

 

 

Workshop og supervision til lærere

Formålet med workshoppen og supervisionen er at give ny inspiration og konkrete værktøjer, således at den enkelte lærer er endnu bedre rustet til at varetage elevkontakten. Det kan være særdeles frustrerende og man kan føle sig temmelig magtesløs, når det ikke lykkes at få hul på kontakten til en elev.

Når en ung (med vanskeligheder) lander på en efterskole, kan det blive svært at holde den facade eller forsvar, som måske har virket hidtil. Måske er informationer om tidligere problemer ikke givet videre til skolen.Det kan være en meget frustrerende og stressende for lærerne at stå i, og det kan blive svært at få etableret den nødvendige relation til eleven. Denne relation kan være afgørende for opholdet, og for at eleven overhovedet kan blive en del af fælleskabet og gennemføre skoleåret. Derfor kan der være behov for redskaber og handlemuligheder, der er tilpasset den enkeltes situation, for at få etableret en tillidsfuld relation til kontaktlæreren og sat en positiv udvikling i gang.

Håndtering af den udfordrende elevkontakt:

Jeg tilbyder en workshop, der tilpasses de problematikker den enkelte skole eller lærer står i.Workshoppen tager afsæt i en forudgående dialog/interview med skolen, således at jeg kan ramme ind i det, der er specifikt behov for. Dette foregår typisk over telefonen.På workshoppen vil jeg præsentere konkrete redskaber, som vi også afprøver i form af små øvelser.Samtidig vil der også blive peget på generelle faktorer og værkstøjer, der er gavnlige i andre sager. Der er naturligvis også plads til dialog omkring om de forskellige problemstillinger.

Alt efter ønsker og behov kan workshoppen suppleres med supervision.

Workshop:

Workshoppen giver:

 • Konkrete og varierede redskaber til at håndtere samtalen og sætte skub i elevens udvikling.
 • Redskaber, der kan bruges når det ikke er muligt at kommunikere ret meget verbalt, enten fordi eleven ikke har samme modersmål eller fordi eleven ikke vil samtale.
 • Generelle anvisninger i forhold til at sætte en gunstig ramme for samtalen.
 • Enkle metoder til at finde frem til de redskaber der fungerer for den enkelte kontaktlærer og elev.
 • Hvordan skabes en relation til en elev, der afviser kontakt.
 • Casearbejde – med konkret eleveksempel.
 • Do’s and Don’ts i elevsamtalen.
 • Lærerens rolle i relationen.
 • Hvordan øges kvaliteten af kontakt ( samtalen).

Supervision:

Supervision tilbyder nye perspektiver på den konkrete elev eller problemstilling.

Jeg faciliterer samtalen og sikrer, at de handlemuligheder eller perspektiver den enkelte deltager kommer ud med, passer til netop denne lærers ønsker, behov og temperament.

 •  Supervisionen giver træning i at analysere en problemstilling og finde løsninger – så I efterfølgende selv kan lave handleplaner.
 • Supervision giver handlemuligheder og anvisninger, der kan benyttes umiddelbart til næste samtale med eleven.
 • Supervisionen sætter rammen for erfaringsudveksling i gruppen.

Ring eller skriv endelig hvis der er brug for afklaring eller I ønsker et særligt tilbud. Tlf: 60917606, mail: kirstendegn@youmail.dk

Valgmuligheder:

Workshop incl. forudgående dialog: 3 timer Pris: 4500,-

Workshop, samt opfølgende gruppesupervision (3+3 timer) Pris: 7000,-

Gruppesupervision 3 x 3 timer ( over ½ år) 9000,-

Gruppesupervision á 3 timer: 3200,-

Individuel supervision pr gang á 1 time: 1100,-

Hvem er jeg:

Kirsten Degn

Tidligere: Folkeskolelærer – primært udskoling, 10. klassecenter og AKT vejleder.

Nu: Coach, supervisor og psykoterapeut MPF. Primært uddannet på ID-Academy, samt hos Susan Hart og Marianne Bentzen.

Arbejder med klienter i egen praksis. Herunder en del unge.

Tilknyttet Dansk Flygtningehjælp som psykoterapeut og supervisor for det pædagogiske personale, der arbejder børn unge og familier.

Se mere på www.id-udvikling.dk.

Kontakt:

Tlf: 60917606

Mail: kirstendegn@youmail.dk