Supervision ved Kirsten

Supervision til psykoterapeuter og parterapeuter:

Jeg har arbejdet som psykoterapeut i 17 år og holder aldrig op med at gå i supervision. Det er simpelthen med til at holde mig skarp, opdateret og i fortsat udvikling som psykoterapeut og i øvrigt også som supervisor.

I supervisionen tager vi udgangspunkt i dine cases og hvad du har brug for forhold til dem. Det kan være konkrete metoder eller værktøjer. Det kan også være din egen agenda, ramthed eller overføringstemaer du har brug for lys ind i.

Jeg tilbyder individuel supervision for gruppesupervision for psykoterapeuter og parterapeuter.

Supervisionen foregår enten i Høbjerg eller på ID Academy i Århus C

Pris: 900 kr v/ 60 min. Grupper: Ring og forhør på 60917606

 

Supervision til pædagoger, lærere og terapeuter, der arbejder med familier eller unge:

Hvornår benyttes supervision:

  • Vi står i problemstillinger som vi ikke selv kan løse.
  • Vi har behov for at sikre løbende faglig udvikling.
  • Vi har mistrivsel hos medarbejderne, enten internt eller pga. svære opgaver.
  • Vi ønsker at sikre trivsel hos medarbejderne og forebygge stress og evt. sekundær traumatisering.

Kontrakt:

Det aftales her hvilket fokus der ønskes i supervisionen. Herved sikres det at arbejdsgiveren får det ønskede. Dette kan naturligvis justeres undervejs i forløbet. Kontrakten vil som regel rumme fokus på både selve opgaven eller den sag som medarbejderen arbejder med, og medarbejderens evner og muligheder for at løse opgaven, samt medarbejderen trivsel i arbejdet. Det kan dog variere hvordan vægten fordeles.  Jeg har en systemisk tilgang i supervisionen og benytter desuden en neuroaffektiv forståelsesramme.

Metode:

Jeg arbejder udfra en systemisk tilgang med brug af reflekterende team. Jeg benytter desuden en neuroaffektiv forståelsesramme. Her er de neuroaffektive kompasser et centralt værktøj. Kompasserne kan danne udgangspunkt for en samtale om temaet for supervisionen. For at styrke indlevelsen og forståelsen benytter jeg ofte små øvelser, hvor medarbejderen får mulighed for – på egen krop at få en dybere fornemmelse af både sin egen rolle, og det menneske han/hun skal hjælpe.

Dette oplever deltagerne som meget inspirerende, let forståeligt og effektivt i forhold til at forstå  den unge eller borgeren og finde frem til gavnlige veje eller interventioner.

Selvagens: Det er ikke muligt arbejde med supervision uden af berøre medarbejderens egen rolle i opgaveløsningen. Det er så at sige en forudsætning for at skabe udvikling og forandring hos andre at vi er villige til at udforske og reflektere over vores rolle i arbejdet.

Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud til din virksomhed. Dette kan ske på tlf: 60917606 eller kirstendegn@youmail.dk

Priser: 

Gruppesupervision 3 x 3 timer ( over ½ år):  10.000,-

Gruppesupervision á 3 timer: 3500,-

Individuel supervision pr gang á 1 time: 1200,-

Priserne er ex. moms

MIn baggrund:

Jeg er uddannet psykoterapeut og coach fra ID-academy.

Jeg har deltaget i efteruddannelse hos Susan Hart og Marianne Bentzen: ‘Supervision’ samt certificeret i ‘Neuroaffektiv psykoterapi og personlighedsudvikling’

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har arbejdet i folkeskole samt 10. klasse centre i ca 15 år. Omdrejningspunktet var her: AKT – opgaver.

Jeg har siden 2015 desuden være tilknyttet Dansk flygtningehjælp som supervisor, underviser og terapeut.

Kontakt mig for nærmere information: 60917606 eller kirstendegn@youmail.dk